Giới thiệu nhà môi giới

Mời các nhà giao dịch và kiếm hoa hồng lên đến $ 12 cho mỗi lô tiêu chuẩn từ các giao dịch của họ!

Nhà môi giới giới thiệu chính đủ điều kiện bao gồm:

Quảng cáo
Sử dụng nhiều công cụ tiếp thị, bắt đầu thu hút các nhà giao dịch.
Giới thiệu
Giới thiệu các nhà giao dịch đến Axion Trade với số theo dõi duy nhất của bạn.
Lợi
Xem khi tài khoản của bạn được ghi có thời gian thực trên giao dịch theo cơ sở thương mại.
Theo dõi
Tự động theo dõi khách hàng được giới thiệu của bạn trong Cổng IB an toàn.